česky  čs
english  en
Jaderná bezpečnost (2151126)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:Approved:31.05.2011
Valid until: ??Range:4P+0C
Semestr:*Credits:5
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Zajištění jaderné bezpečnosti - definice, formulace úlohy, koncepce hloubkové ochrany, základní projektová havárie a její vývoj u nás i ve světě. Inherentní, pasivní a aktivní zajištění bezpečnosti. Prevence havárií včetně preventivního odstavení reaktoru - havarijní neutronové a technologické signály a jejich členění, hlavní nástroje prevence havárií, lidský činitel. Ochrana aktivní zóny při havárii - inherentní bezpečnostní charakteristiky, zajištění elektrického napájení, zajištění chlazení aktivní zóny, zajištění napájení parního generátoru vodou. Ochrana životního prostředí - hermetické kobky, hermetická budova reaktoru, systémy s potlačením tlaku, plnotlaké systémy, ostatní technologické systémy hermetických prostorů. Celková dispoziční koncepce jaderné výrobny páry. Analýza poměrů při základní projektové havárii. Pravděpodobnostní hodnocení rizika havárie jaderných energetických zařízení - Metoda stromu poruch a událostí, hlavní výsledky dosud provedených studií. Srovnání rizika jaderných energetických zařízení s jinými společenskými riziky. Hlavní poznatky z dosavadních havárií (TMI-2, Černobyl).
Teacher's
doc. Ing. Václav Dostál Ph.D.
Zimní 2021/2022
doc. Ing. Václav Dostál Ph.D.
Zimní 2020/2021
doc. Ing. Václav Dostál Ph.D.
Zimní 2019/2020
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Podklady přednášejícího
Kolektiv SUJB - vyhlášky a atomový zákon
Kolektiv SUJB - bezpečnostní návod k jaderné bezpečnosti jaderných zařízení
Kolektiv SUJB - Bezpečnosti jaderných zařízení, díl 6. - bezpečnost a provoz
Doporučení a metodické vyhlášky IAEA
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/6d511632/2021-11-23/10:13)