Řízení životnosti materiálů a konstrukcí (2151127)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:Approved:31.05.2011
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:*Credits:3
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Fenomenologie řízení životnosti materiálů. Ekonomické a materiální ztráty. Termodynamika korozních procesů - vratný článek, Nernstův zákon. Rovnovážné Pourbaixovy diagramy. Omezení u korozních procesů. Kinetika koroze kovů - výměnné proudové hustoty, Tafelův zákon, polarizační jev - teorie smíšených potenciálů, galvanický článek, pasivita. Vliv mechanického napětí a mikrostruktury. Řízení koroze - výběr materiálu, chemická úprava vody - inhibitory, kontrola pH tec., ochranné povlaky, anodická a katodická ochrana, vhodné konstrukční praktiky. Koroze v jaderných energetických zařízeních - lehkovodní reaktory, PWR, BWR, VVER. Provozní problémy parních generátorů lehkovodních reaktorů. Ostatní jaderná zařízení - LMFBR, CANDU atd. Eroze. Koroze nekovových součástí.
Teacher's
doc. Ing. Václav Dostál Ph.D.
Letní 2020/2021
doc. Ing. Václav Dostál Ph.D.
Letní 2018/2019
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Jones, Principles and prevention of corrosion, Prentice Hall, 1996
Podklady přednášejícího
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 27.11.2021, 18:34 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/6d511632/2021-11-23/10:13)