česky  čs
english  en
Parní a plynové turbíny (2151128)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:PPTSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Rozdělení tepelných turbín. Parní turbíny kondenzační, protitlaké, odběrové. Princip práce stupně turbíny. Stupeň s
krátkou a dlouhou lopatkou. Obvodová a termodynamická účinnost stupně. Návrh vícestupňové parní turbíny. Regulace
výkonu parních turbín. Kondenzace a chlazení. Plynové turbíny. Regulace.
• Úvod - vysvětlení zaměření, významu a obsahu studia.
• Parní turbíny: Rozdělení parních turbín, kondenzační parní turbína, protitlaková parní turbína, kondenzační parní
turbína s regulovaným odběrem páry.
• Princip práce stupně parní turbíny.
• Přetlakový stupeň, rovnotlaký stupeň, rychlostní stupeň. Ztráty stupně parní turbíny, vnitřní termodynamická
účinnost stupně parní turbíny.
• Výpočet průtoku labyrintovou ucpávkou. Regulace parních turbín. Návrh vícestupňové parní turbíny.
• Kondenzace a chlazení parních turbín: Vliv průtoku a teploty chladicí vody, velikosti teplosměnné plochy a
nekondenzujících plynů na tlak v kondenzátoru. Pomocná zařízení kondenzace.
• Chladicí věže, princip činnosti. Vzduchová a směšovací kondenzace.
• Návrh stupně s dlouhými lopatkami: Rovnice radiální rovnováhy. Zákony zborcení.
• Optimální rychlostní poměr u stupně s reakcí. Návrh stupně s dlouhou lopatkou.
• Nenávrhové provozní režimy parních turbín: Stodolova rovnice.
• Porovnávací účinnost. Přepočet expanzní čáry.
• Plynové turbíny: Výpočet reálného oběhu plynové turbíny.
• Nenávrhové provozní režimy plynové turbíny. Regulace plynových turbín.
Vyučující
prof. Ing. Michal Kolovratník CSc.
Zimní 2020/2021
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Ambrož J.: Parní turbíny a kondenzace. Skripta ČVUT, 1984.
Ščeglajev A.V.: Parní turbíny, 1. a 2. svazek. SNTL Praha 1983.
Cohen H., Rogers G.F., Saravanamuttoo H.I.H.: Gas Turbine Theory. 3. vydání, Longman Scientific, 1987.
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)