česky  čs
english  en
Provoz jaderných energetických zařízení (2151132)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:31.05.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Organizace a řízení provozu a údržby jaderných elektráren, dokumentace, provozní předpisy a jejich kategorizace. Příprava spouštění jaderného bloku - první spouštění, přípravná etapa spouštěcích prací, fyzikální spouštění, energetické spouštění. Informace o přejímce energetických zařízení po montáži, provedení záručního měření a prokazování splnění garantovaných hodnot. Provoz energetického bloku jako celku. Způsoby najíždění a odstavování bloku a jednotlivých zařízení, výběr kritických míst a výpočet přídavných teplotových pnutí, způsoby řízení bloku. Ochrana materiálu při spouštění - mechanické a teplotní napětí při spouštění a odstavování bloku, určení přípustného namáhání, výpočet příslušné rychlosti změn teploty komponent, posuzování životnosti komponent. Limitní provozní režimy reaktoru - limity a podmínky bezpečného provozu. Základní provozní režimy - vazba parametrů primárního a sekundárního okruhu na výkonu, funkce provozu kompenzátoru objemu. Znovunajíždění bloku. Plánované odstavení bloku. Přechodové provozní režimy. Poruchové provozní režimy. Spolehlivost jaderných elektráren. Specifikace vstupních dat pro hodnocení provozní spolehlivosti a pro technickou diagnostiku vybraných zařízení. Údržba jaderně energetických zařízení. Metodika bilancování a hodnocení provozní ekonomie a ekologie. Vedení nezbytné provozní dokumentace. Provoz jaderných elektráren v elektrizační soustavě.
Vyučující
doc. Ing. Václav Dostál Ph.D.
Letní 2020/2021
doc. Ing. František Hezoučký
Letní 2019/2020
doc. Ing. František Hezoučký
Letní 2018/2019
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Hezoučký, Kaňovský, Naňo, Základy teorie provozních režimů JE s tlakovodními reaktory, skriptum ČVUT, 2005
Ibler, Provoz jaderných elektráren, Ediční středisko VŠSE, 1987
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)