česky  čs
english  en
Decentralizované systémy I. (2151133)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:DS1Approved:11.06.2019
Valid until: ??Range:3P+2C
Semestr:Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět je reakcí na nové výzvy vyplývající z: velmi dynamické situace v energetice v EU, rozvoje konceptu „prosumer“
v energetice, tlaku EU na vývoj technologií pro koncept Smart-grids, poptávky ESCO subjektů, potenciálu rozšiřování
elektromobility. Je členěn na dvě části I a II. Do části I jsou zahrnuty technologie a projektování:
a) Technologie:
• Přehled o stávajících technologiích – palivové zdroje: mikroturbína, Stirlingův motor, palivové články, pístové
motory, parní články, atp.
• Přehled o stávajících technologiích – nepalivové zdroje: fotovoltaika, fototermika, tepelná čerpadla, atp.
• Technologie, kde má ČVUT unikátní know-how: ORC, APC.
• Tepelné oběhy pro decentralizovanou energetiku – spalovací turbíny, malé parní, ORC, pístové motory, atp.
• Problematika kombinování tepelných cyklů a jejich potenciál pro decentralizovanou energetiku.
• Teoretické aspekty provozu technologií – ČVUT UCEEB.
b) Projektování:
• Potřeby tepla a elektřiny.
• Diagram trvání výkonu, volba výkonové skladby decentralizovaného zdroje.
• Návrh akumulace energie (teplo i elektřina).
• Technické aspekty provozu energetických zdrojů.
• Praktické aspekty provozu technologií – ČVUT UCEEB.
Teacher's
Ing. Jakub Maščuch Ph.D.
Zimní 2020/2021
Ing. Jakub Maščuch Ph.D.
Zimní 2019/2020
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Borbely, AM., Kreider, J.F.: Distributed Generation, CRC Press, 2001
Pehnt M., Cames M., Fischer C., Praetorius B., Schneider L., Schumacher K., Voß JP.: Micro cogeneration: towards decentralized energy systems. Springer Science & Business Media; 2006.
Yan, J. (Editor): Handbook of Clean Energy Systems, 6 Volume Set, ISBN: 978-1-118-38858-7, Wiley, June 2015 - Volume 4: Intelligent Energy Systems
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)