česky  čs
english  en
Ekologie energetických zařízení (2151136)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:EEZSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je strukturován do následujících tematických bloků:
• Stručné seznámení s funkčním legislativním základem ekologie energetických zařízení a jeho aplikací na skutečná
zařízení; česká legislativa, směrnice EU, dokumenty BAT.
• Základní a pokročilé techniky omezování produkce znečišťujících látek do prostředí. V základním schématu jsou
zahrnuty CO, NOx, SO2 a tuhé znečišťující látky.
• Plynné uhlovodíky a polychlorované látky typu PCDD/F a PCB, sloučeniny chlóru a fluoru.
• Emise těžkých kovů, zejména Hg.
• Redukce emisí CO2- technologie Carbon Capture and Storage (CCS).Cvičení z předmětu mají dvě části – první je seznámení s technikami a principy odběru a analýzy vzorků spalin pro
stanovení koncentrací znečišťujících látek, včetně výpočtových příkladů. Druhá část je laboratorní cvičení, kde jsou
studenti s těmito technikami seznámeni v praxi.
Vyučující
prof. Ing. Jan Hrdlička Ph.D.
Zimní 2020/2021
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Vejvoda, Machač, Buryan: Čištění odpadních plynů, VŠCHT PrahaPrezentace přednášek předmětu ve formě PDF
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)