česky  čs
english  en
Ekologie energetických zařízení (2151136)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:EEZSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je strukturován do následujících tematických bloků:
• Stručné seznámení s funkčním legislativním základem ekologie energetických zařízení a jeho aplikací na skutečná
zařízení; česká legislativa, směrnice EU, dokumenty BAT.
• Základní a pokročilé techniky omezování produkce znečišťujících látek do prostředí. V základním schématu jsou
zahrnuty CO, NOx, SO2 a tuhé znečišťující látky.
• Plynné uhlovodíky a polychlorované látky typu PCDD/F a PCB, sloučeniny chlóru a fluoru.
• Emise těžkých kovů, zejména Hg.
• Redukce emisí CO2- technologie Carbon Capture and Storage (CCS).Cvičení z předmětu mají dvě části – první je seznámení s technikami a principy odběru a analýzy vzorků spalin pro
stanovení koncentrací znečišťujících látek, včetně výpočtových příkladů. Druhá část je laboratorní cvičení, kde jsou
studenti s těmito technikami seznámeni v praxi.
Vyučující
prof. Ing. Jan Hrdlička Ph.D.
Zimní 2023/2024
prof. Ing. Jan Hrdlička Ph.D.
Zimní 2022/2023
prof. Ing. Jan Hrdlička Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
Předmět je strukturován do následujících tematických bloků:
• Stručné seznámení s funkčním legislativním základem ekologie energetických zařízení a jeho aplikací na skutečná
zařízení; česká legislativa, směrnice EU, dokumenty BAT.
• Základní a pokročilé techniky omezování produkce znečišťujících látek do prostředí. V základním schématu jsou
zahrnuty CO, NOx, SO2 a tuhé znečišťující látky.
• Plynné uhlovodíky a polychlorované látky typu PCDD/F a PCB, sloučeniny chlóru a fluoru.
• Emise těžkých kovů, zejména Hg.
• Redukce emisí CO2- technologie Carbon Capture and Storage (CCS).Cvičení z předmětu mají dvě části – první je seznámení s technikami a principy odběru a analýzy vzorků spalin pro
stanovení koncentrací znečišťujících látek, včetně výpočtových příkladů. Druhá část je laboratorní cvičení, kde jsou
studenti s těmito technikami seznámeni v praxi.
Literatura
Vejvoda, Machač, Buryan: Čištění odpadních plynů, VŠCHT PrahaPrezentace přednášek předmětu ve formě PDF
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)