česky  čs
english  en
Čerpadla pro energetiku (2151150)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:31.05.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je určen studentům v navazujícím magisterském programu Strojní inženýrství, oboru Jaderná energetická zařízení. Studenti se seznámí se základní problematikou provozu čerpadel v hydraulických systémech a získají komplexnější orientaci v problematice volby typu, konstrukčního řešení a provozu hydrodynamických čerpadel zařazených do hydraulických systémů čerpání kapalin v energetice.
Osnova
Základní fyzikální vlastnosti kapalin a základní zákony hydromechaniky aplikované v oboru hydraulických strojů. Hydraulická energie.
Rozdělení hydraulických strojů. Úloha a význam čerpadel. Základní rozdělení a typy čerpadel, jejich parametry. Principy činnosti čerpadel. Volba vhodného typu čerpadla (technické, ekonomické a ekologické aspekty), oblasti hospodárného použití čerpadel s ohledem na vlastnosti čerpané kapaliny. Vliv provozních podmínek na konstrukci čerpadel.
Hydraulický systém a jeho základní prvky. Charakteristika potrubí, princip jejího stanovení.
Hydrodynamická čerpadla a jejich charakteristiky, provozní parametry čerpadla v hydraulickém systému. Základy proudění v hydrodynamickém čerpadle. Základy hydraulického řešení hydrodynamického čerpadla. Typické konstrukce hydrodynamických čerpadel a jejich významné aplikace.
Hydrodynamická čerpadla v energetice. Účel, klasifikace, začlenění v systému a konstrukční provedení moderních hydrodynamických čerpadel v energetice (čerpadla napájecí, podávací, kondenzátní, chladicí, oběhová). Specifika provozu a konstrukčně-technologického provedení hydrodynamických čerpadel pro jadernou energetiku. Konstrukční řešení čerpadel renomovaných výrobců.
Základy fyzikální podobnosti a její aplikace v oboru hydrodynamických čerpadel. Kavitace v čerpadlech, kavitační charakteristiky. Situování čerpadel v čerpacím systému s ohledem na kavitaci. Nestacionární provozní stavy hydraulického systému. Způsoby řízení provozu hydrodynamických čerpadel (regulace škrcením, změnou otáček, natáčením lopatek oběžného kola a předrozváděče, obtokem). Paralelní a sériové řazení čerpadel.
Zásady projektování sacího a výtlačného řadu potrubních systémů. Typické závady čerpacích zařízení. Vývojové tendence v oboru čerpadel pro energetiku.
Osnova cvičení
Řešení příkladů týkajících se daného přednášeného tématu.
Literatura
Melichar, J.: Hydraulické a pneumatické stroje. Část čerpadla. Skripta, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. 139 s., ISBN 978-80-01-04383-7
Bláha, J., Brada, K.: Hydraulické stroje. Technický průvodce sv. 70, SNTL, Praha, 1992
Melichar, J., Bláha, J., Brada, K.: Hydraulické stroje, konstrukce a provoz. Monografie, 1. vyd. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2002
Melichar, J., Bláha, J.: Problematika soudobé čerpací techniky - vybrané partie.
Vysokoškolská učebnice, 1. vyd. Česká technika - Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007
Požadavky
Výhodou je absolvování PVS předmětu Hydraulické a pneumatické stroje, ale mohou jej absolvovat všichni studenti, kteří mají zájem o informace z oboru hydraulických strojů a čerpací techniky.
Klíčová slova
Čerpadlo, potrubí, čerpání kapalin
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)