česky  čs
english  en
Úvod do chladicí techniky a tepelných čerpadel (2151157)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:02.05.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Názvosloví v chladicí technice, tepelné diagramy a parní tabulky chladiv. Jednostupňový tepelný oběhy parní (kompresorový). Úvod do vícestupňových oběhů parních a oběhů absorpčních, proudových a plynových. Základní chladiva, jejich rozdělení, značení, vlastnosti a jejich vliv na životní prostředí. Úvod do tepelných čerpadel a jejich použití v otopném systému a v ohřevu teplé vody. Akumulace tepla, Zdroje nízkopotenciálního tepla a pohony tepelných čerpadel. Legislativa ČR a EU týkající se chladicích zařízení a tepelných čerpadel.
Vyučující
prof. Ing. Jiří Petrák CSc.
Letní 2020/2021
prof. Ing. Jiří Petrák CSc.
Letní 2019/2020
prof. Ing. Jiří Petrák CSc.
Letní 2018/2019
doc. Ing. Miroslav Petrák Ph.D.
Letní 2018/2019
Osnova
Výuka předmětu navazuje na teoretické poznatky získané v předmětu Termomechanika. Poskytuje ucelený soubor teoretických a praktických poznatků o základních postupech a zařízeních umožňujících transformaci tepelné energie. Podrobně se věnuje problematice tepelných čerpadel a jejich uplatnění.
Osnova cvičení
? Význam a uplatnění chladicí techniky a tepelných čerpadel. Přehled tepelných oběhů. Základní pojmy.
? Tepelné diagramy a parní tabulky. Jednostupňový oběh parní, základní zapojení.
? Základní pochody a jejich znázornění v teplotových a tepelných diagramech.
? Jednostupňový oběh parní s dochlazovačem, vnitřní výměnou tepla a ekonomizérem.
? Přepočet výkonu na jiné provozní podmínky. Oběh s dvěmi různými vypařovacími teplotami.
? Úvod do oběhů vícestupňových a kaskádních. Základní zapojení a znázornění v tepelném diagramu.
? Úvod do oběhu absorpčního. Základní zapojení a znázornění v tepelném diagramu.
? Chladiva. Rozdělení chladiv, jejich značení, vlastnosti základních chladiv a oblasti použití.
? Chladiva a ochrana životního prostředí. Legislativa ve vztahu k chladivům a chladicím zařízením.
? Zdroje nízkopotenciálního tepla pro tepelná čerpadla.
? Akumulace tepla a chladu. Pohony tepelných čerpadel.
? Tepelná čerpadla v otopném systému.
? Tepelná čerpadla v systému ohřevu teplé vody. Průmyslová tepelná čerpadla.
Literatura
? Petrák J., Petrák M.: Tepelná čerpadla. ČVUT v Praze, FS. 2004. ISBN 80-01-03126-8
? Petrák J. a kol.: Chladivo R 134a. ČVUT v Praze, FS. 1993.

Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)