česky  čs
english  en
Základy chladicí techniky a tepelných čerpadel (2151158)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:Approved:16.09.2013
Valid until: ??Range:2P+2C
Semestr:*Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Názvosloví v chladicí technice, tepelné diagramy a parní tabulky chladiv. Jednostupňový tepelný oběhy parní (kompresorový). Úvod do vícestupňových oběhů parních a oběhů absorpčních, proudových a plynových. Základní chladiva, jejich rozdělení, značení, vlastnosti a jejich vliv na životní prostředí. Úvod do tepelných čerpadel a jejich použití v otopném systému a v ohřevu teplé vody. Akumulace tepla, Zdroje nízkopotenciálního tepla a pohony tepelných čerpadel. Legislativa ČR a EU týkající se chladicích zařízení a tepelných čerpadel.
Teacher's
doc. Ing. Miroslav Petrák Ph.D.
Zimní 2021/2022
prof. Ing. Jiří Petrák CSc.
Zimní 2020/2021
prof. Ing. Jiří Petrák CSc.
Letní 2019/2020
prof. Ing. Jiří Petrák CSc.
Zimní 2019/2020
prof. Ing. Jiří Petrák CSc.
Letní 2018/2019
prof. Ing. Jiří Petrák CSc.
Zimní 2018/2019
Structure
? Přehled tepelných oběhů. Základní pojmy. Jednostupňový oběh parní (kompresorový), základní zapojení.
? Základní pochody a jejich znázornění v teplotových a tepelných diagramech.
? Jednostupňový oběh parní s dochlazovačem,
? Jednostupňový oběh parní s vnitřní výměnou tepla a ekonomizérem
? Přepočet výkonu na jiné provozní podmínky.
? Oběh s dvěmi různými vypařovacími teplotami.
? Chladiva. Rozdělení chladiv, jejich značení, vlastnosti základních chladiv a oblasti použití..
? Chladiva a ochrana životního prostředí. Legislativa EU a ČR ve vztahu k chladivům a chladicím zařízením.
? Tepelná čerpadla v otopném systému.
? Tepelná čerpadla v systému ohřevu teplé vody.
? Zdroje nízkopotenciálního tepla pro tepelná čerpadla.
? Akumulace tepla. Pohony tepelných čerpadel.
? Průmyslová tepelná čerpadla
? Zkoušení a hodnocení tepelných čerpadel
Structure of tutorial
? Přehled tepelných oběhů. Základní pojmy. Jednostupňový oběh parní (kompresorový), základní zapojení.
? Základní pochody a jejich znázornění v teplotových a tepelných diagramech.
? Jednostupňový oběh parní s dochlazovačem,
? Jednostupňový oběh parní s vnitřní výměnou tepla a ekonomizérem
? Přepočet výkonu na jiné provozní podmínky.
? Oběh s dvěmi různými vypařovacími teplotami.
? Chladiva. Rozdělení chladiv, jejich značení, vlastnosti základních chladiv a oblasti použití..
? Chladiva a ochrana životního prostředí. Legislativa EU a ČR ve vztahu k chladivům a chladicím zařízením.
? Tepelná čerpadla v otopném systému.
? Tepelná čerpadla v systému ohřevu teplé vody.
? Zdroje nízkopotenciálního tepla pro tepelná čerpadla.
? Akumulace tepla. Pohony tepelných čerpadel.
? Průmyslová tepelná čerpadla
? Zkoušení a hodnocení tepelných čerpadel
Literarture
1. Petrák J., Petrák M.: Tepelná čerpadla. ČVUT v Praze, FS. 2004. ISBN 80?01?03126?8
2. Petrák J. a kol.: Chladivo R 134a. ČVUT v Praze, FS. 1993
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)