Hydraulické a pneumatické stroje (2151165)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:19.04.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Klasifikace a principy činnosti hydraulických strojů. Kriteria
hydrodynamické podobnosti. Hydraulické systémy. Různé typy čerpadel,
konstrukce, regulace výkonu a provoz při proměnlivých podmínkách. Teorie
stlačování. Konstrukce, výpočty a regulace výkonnosti kompresorů, provoz s
různými plyny. Chladivové kompresory. Ekonomické a ekologické problémy při
výrobě a rozvodu stlačeného vzduchu.
Vyučující
prof. Ing. Jan Melichar CSc.
Zimní 2021/2022
prof. Ing. Jan Melichar CSc.
Zimní 2020/2021
prof. Ing. Jan Melichar CSc.
Zimní 2019/2020
prof. Ing. Jan Melichar CSc.
Zimní 2018/2019
Osnova
Hydraulické stroje:
Základní fyzikální vlastnosti kapalin a základní zákony hydromechaniky aplikované v oboru hydraulických strojů. Hydraulická energie.Hydraulický systém a jeho základní prvky. Charakteristika potrubí, princip jejího stanovení.Základní rozdělení a typy hydraulických strojů, princip činnosti, parametry, charakteristiky a oblasti hospodárného použití. Volba vhodného typu stroje (technické, ekonomické a ekologické aspekty).
Typické konstrukce hydrostatických a hydrodynamických čerpadel, specifika jejich provozu.Typické konstrukce vodních turbín, specifika jejich provozu.
Kavitace v hydraulických strojích, kavitační charakteristiky. Situování čerpadel v čerpacím systému s ohledem na kavitaci.Způsoby řízení provozu čerpadel a vodních turbín.Vývojové tendence v oboru hydraulických strojů.
Pneumatické stroje:
Rozdělení pneumatických strojů. Kompresory, základy teorie stlačování, oblasti hospodárného uplatnění hlavních typů. Typické konstrukce, provoz a možnosti regulace výkonnosti hlavních typů kompresorů. Kompresory vzduchové, plynové a chladivové. Kompresorová stanice. Ekonomické a ekologické problémy při výrobě a rozvodu stlačeného vzduchu.
Pneumatické motory, hlavní druhy, principy činnosti. Pneumatické stroje příklepné a nárazné. Pneumatické mechanismy. Pneumatická doprava, druhy, principy činnosti, použití.
Osnova cvičení
Hydraulické stroje:
Základní fyzikální vlastnosti kapalin a základní zákony hydromechaniky aplikované v oboru hydraulických strojů. Hydraulická energie.Hydraulický systém a jeho základní prvky. Charakteristika potrubí, princip jejího stanovení.Základní rozdělení a typy hydraulických strojů, princip činnosti, parametry, charakteristiky a oblasti hospodárného použití. Volba vhodného typu stroje (technické, ekonomické a ekologické aspekty).
Typické konstrukce hydrostatických a hydrodynamických čerpadel, specifika jejich provozu.Typické konstrukce vodních turbín, specifika jejich provozu.
Kavitace v hydraulických strojích, kavitační charakteristiky. Situování čerpadel v čerpacím systému s ohledem na kavitaci.Způsoby řízení provozu čerpadel a vodních turbín.Vývojové tendence v oboru hydraulických strojů.
Pneumatické stroje:
Rozdělení pneumatických strojů. Kompresory, základy teorie stlačování, oblasti hospodárného uplatnění hlavních typů. Typické konstrukce, provoz a možnosti regulace výkonnosti hlavních typů kompresorů. Kompresory vzduchové, plynové a chladivové. Kompresorová stanice. Ekonomické a ekologické problémy při výrobě a rozvodu stlačeného vzduchu.
Pneumatické motory, hlavní druhy, principy činnosti. Pneumatické stroje příklepné a nárazné. Pneumatické mechanismy. Pneumatická doprava, druhy, principy činnosti, použití.
Literatura
Liška A.,Novák P: KOMPRESORY, skripta vyd.ČVUT, Praha, 1999
Přednášky, cvičení
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 17.9.2021, 5:29 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)