česky  čs
english  en
Stlačování a doprava plynů (2151170)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:02.05.2011
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Teorie stlačování. Konstrukce, výpočty a regulace výkonnosti kompresorů, provoz s
různými plyny. Chladivové kompresory. Technika stlačeného vzduchu. Ekonomické a ekologické problémy při
výrobě a rozvodu stlačeného vzduchu.
Vyučující
doc. Ing. Pavel Novák CSc.
Letní 2018/2019
Osnova
Principy činnosti, užitné vlastnosti, konstrukční a provozní zvláštnosti různých druhů kompresorů,s rozvod a doprava a úpravy kvality stlačeného vzduchu a technických plynů m.j. s ohledem na energetickou náročnost provozu celého systému. Vybrané případy využití stlačeného vzduchu.
Osnova cvičení
Základní fyzikální vlastnosti plynů, základní zákony mech. tekutin a termomechaniky aplikované v oboru
Kompresory, základní parametry,dělení dle principu a konstrukce, oblasti použití hlavních typů
Energetický výpočet kompresoru, kompresor ideální a reálný, práce a příkony, vícestupňová komprese
Objemový výpočet objemových kompresorů, dopravní součinitel a jeho složky, charakteristiky kompresoru
Objemový výpočet vícestupňových kompresorů, zvláštnosti chladivových kompresorů
Maximální příkon kompresoru a vývěvy.Čerpací rychlost vývěvy
Typické konstrukce, provedení a provoz pístových kompresorů. Způsoby regulace výkonnosti
Typické konstrukce, provedení a provoz šroubových kompresorů. Způsoby regulace výkonnosti
Rychlostní kompresory, dělení, princip činnosti, charakteristiky, spolupráce se sítí, regulace a provoz
Kompresorová stanice, příslušenství, kvalita stlačeného plynu a její zajištění. Vlhké plyny-vliv na provoz
Rozvody stlačeného vzduchu a technických plynů, návrh, výpočet, tlakové a objemové ztráty
Ekonomické a ekologické aspekty provozu KS - měření ztrát, využití odpadního tepla, likvidace kondenzátu
Vybrané případy využití stlačeného vzduchu-motory, příklepné a nárazné stroje, pneumatická doprava
Literatura
Liška A.,Novák P: KOMPRESORY, skripta vyd.ČVUT, Praha, 1999
Liška A.,Novák P: TECHNIKA STLAČENÉHO VZDUCHU, příručka vyd.ČVUT, Praha 1999
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)