česky  čs
english  en
Turbokompresory a ventilátory (2151172)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:TKVSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Rozdělení obsahu předmětu do jednotlivých týdnů výuky:
• Rozdělení turbokompresorů a ventilátorů, hlavní konstrukční principy. Základní termodynamické vztahy v teorii
turbokompresorů.
• Lopatkové mříže kompresorového typu.
• Vstupní a výstupní hrdla a difuzory kompresorů a ventilátorů.
• Teorie osového stupně turbokompresoru a ventilátoru, rychlostní trojúhelníky.
• Osové kompresory. Konstrukce. Pevnostní a dynamický výpočet lopatek. Regulace.
• Návrh nízkotlakého osového ventilátoru. Vlastnosti osamoceného lopatkového profilu.
• Teorie odstředivého stupně turbokompresoru. Součinitel skluzu.
• Výpočtový příklad návrhu odstředivého ventilátoru.
• Odstředivé turbokompresory. Konstrukce. Práce vícestupňových kompresorů. Regulace.
• Odstředivé ventilátory. Aplikace výsledků simulace proudu CFD.
• Měření turbokompresorů a ventilátorů. Stanovení provozního bodu stroje podle norem.
• Nestacionární provozní stavy turbokompresorů a ventilátorů. Příklady poruch. Vznik nestacionárních jevů rotujícího
odtržení a pumpáže. Antipumpážní regulace.
• Zvyšování účinnosti turbokompresorů a ventilátorů pomocí rekonstrukce. Příklady.
Osnova
Rozdělení obsahu předmětu do jednotlivých týdnů výuky:
• Rozdělení turbokompresorů a ventilátorů, hlavní konstrukční principy. Základní termodynamické vztahy v teorii
turbokompresorů.
• Lopatkové mříže kompresorového typu.
• Vstupní a výstupní hrdla a difuzory kompresorů a ventilátorů.
• Teorie osového stupně turbokompresoru a ventilátoru, rychlostní trojúhelníky.
• Osové kompresory. Konstrukce. Pevnostní a dynamický výpočet lopatek. Regulace.
• Návrh nízkotlakého osového ventilátoru. Vlastnosti osamoceného lopatkového profilu.
• Teorie odstředivého stupně turbokompresoru. Součinitel skluzu.
• Výpočtový příklad návrhu odstředivého ventilátoru.
• Odstředivé turbokompresory. Konstrukce. Práce vícestupňových kompresorů. Regulace.
• Odstředivé ventilátory. Aplikace výsledků simulace proudu CFD.
• Měření turbokompresorů a ventilátorů. Stanovení provozního bodu stroje podle norem.
• Nestacionární provozní stavy turbokompresorů a ventilátorů. Příklady poruch. Vznik nestacionárních jevů rotujícího
odtržení a pumpáže. Antipumpážní regulace.
• Zvyšování účinnosti turbokompresorů a ventilátorů pomocí rekonstrukce. Příklady.
Literatura
Povinná studijní literatura
Kousal M,: Spalovací turbíny. Nakladatelství technické literatury – SNTL, 1980
Nový R.: Ventilátory. Skriptum ČVUT, 1998
Doporučená studijní literatura
Bommes L., Fricke J., Grundmann R.: Ventilatoren, 2 Auflage, Vulkan, 2002
Cumpsty N. A.: Compressor Aerodynamics, Krieger Publishing Company, Malbar, Florida , 2004
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)