česky  čs
english  en
Alternativní a obnovitelné zdroje energie (2151175)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:AOZEApproved:11.06.2019
Valid until: ??Range:2P+2C
Semestr:Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
V předmětu jsou zahrnuta následující témata:
• Alternativní zdroje energie v kontextu energetického mixu ČR.
• Vodní energie.
• Větrná energie.
• Solární energie.
• Geotermální energie.
• Energie z odpadu I – vlastnosti tuhých odpadů, množství, druhy a složení odpadů.
• Energie z odpadu II – přímé spalování.
• Energie z odpadu III – termické procesy: pyrolýza, zplyňování, hydrolýza.
• Energie z odpadu IV – skládkový plyn, výroba bioplynu, energetické využití kalů z ČOV.Některá témata jsou časově náročnější a je jim proto věnováno více přednášek.
Teacher's
Ing. Lukáš Pilař Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Lukáš Pilař Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Lukáš Pilař Ph.D.
Letní 2021/2022
Structure
V předmětu jsou zahrnuta následující témata:
• Alternativní zdroje energie v kontextu energetického mixu ČR.
• Vodní energie.
• Větrná energie.
• Solární energie.
• Geotermální energie.
• Energie z odpadu I – vlastnosti tuhých odpadů, množství, druhy a složení odpadů.
• Energie z odpadu II – přímé spalování.
• Energie z odpadu III – termické procesy: pyrolýza, zplyňování, hydrolýza.
• Energie z odpadu IV – skládkový plyn, výroba bioplynu, energetické využití kalů z ČOV.Některá témata jsou časově náročnější a je jim proto věnováno více přednášek.
Literarture
Individuálně připravené podklady dostupné všem studentům v PDF formátu.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)