Jaderné systémy II. (2151191)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:31.05.2011
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Pomocné funkční systémy primárního okruhu - kompenzace objemu, doplňování a čištění vody, borové hospodářství, ohřívání a ochlazování smyček, technologické větrání a odvzdušnění, cesty úniku radioaktivních látek. Transportně technologická část jaderných energetických zařízení. - výměna, skladování a transport paliva. Celkové dispoziční řešení jaderných energetických zařízení - volba staveniště, hlavní funkční celky, celková dispoziční koncepce, generální plán, hlediska pro situování jednotlivých objektů, vzájemné vazby objektů, obecné zásady architektonického řešení. Výstavba jaderných energetických zařízení - hlavní předpisy pro řízení investiční výstavby v ČR, projektová dokumentace, účastníci výstavby a jejich úloha, význam státního dozoru, organizace výstavby, harmonogramy, síťové grafy, speciální montážní technologie, zkoušky a seřizování komponent a dílčích souborů. Snižování lhůt a investičních náročnosti výstavby. Úloha jaderných energetických zařízení v českém palivoenergetickém komplexu - současný stav, perspektivy, kombinovaná výroba elektrické energie a tepla, integrované energetické systémy.
Vyučující
doc. Ing. Václav Dostál Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
Literatura
Podklady přednášejících
Dubšek, Projektování jaderných centrál (především s reaktory VVER), Ediční středisko VUT Brno, 1987
Karták, Projektování tepelných centrál, Ediční středisko ČVUT, 1983
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 29.9.2023, 15:07 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)