česky  čs
english  en
Spalování a kotle (2151562)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:27.04.2017
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět rozšiřuje poznatky získané při výuce předmětu Výměníky tepla a kotle v bakalářském programu, jeho absolvování však není podmínkou. Jsou probírány základní principy spalování paliv v průmyslových ohništích a koncepční řešení spalovacích zařízení a kotlů včetně jejich pomocných zařízení.
Vyučující
prof. Ing. Tomáš Dlouhý CSc.
Letní 2023/2024
prof. Ing. Tomáš Dlouhý CSc.
Letní 2022/2023
prof. Ing. Tomáš Dlouhý CSc.
Letní 2021/2022
Osnova
Paliva, dokonalé a nedokonalé spalování.
Statika spalování.
Dynamika hoření.
Emise při spalování.
Rozdělení kotlů, konstrukční řešení, typy ohnišť
Příprava paliva před spalováním, sušení.
Spalovací zařízení, rošty, hořáky
Návrh ohniště
Výpočet sdílení tepla ve výhřevných plochách kotle
Roštové a práškové kotle.
Fluidní kotle
Kotle na odpadní teplo, kotle pro PPE
Pomocná zařízení kotle - ventilátory, čerpadla, zařízení pro čištění spalin
Osnova cvičení
Paliva, dokonalé a nedokonalé spalování.
Statika spalování.
Dynamika hoření.
Emise při spalování.
Rozdělení kotlů, konstrukční řešení, typy ohnišť
Příprava paliva před spalováním, sušení.
Spalovací zařízení, rošty, hořáky
Návrh ohniště
Výpočet sdílení tepla ve výhřevných plochách kotle
Roštové a práškové kotle.
Fluidní kotle
Kotle na odpadní teplo, kotle pro PPE
Pomocná zařízení kotle - ventilátory, čerpadla, zařízení pro čištění spalin
Literatura
Černý V., Janeba B., Teyssler J.: Parní kotle. SNTL 1983
Dlouhý T.: Výpočty kotlů a spalinových výměníků. Skriptum ČVUT 2006
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)