česky  čs
english  en
Energetické využití biomasy (2151703)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:EVBSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je zaměřen na následující tematické okruhy:• Biomasa v kontextu energetického mixu ČR
• Biomasa – charakteristika, specifika, obecné vlastnosti, vznik biomasy
• Biomasa jako palivo
• Termochemické procesy: spalování
• Termochemické procesy: zplyňování
• Termochemické procesy: pyrolýza
• Výroba kapalných paliv: rostlinné oleje
• Výroba kapalných paliv: etanol
• BioplynNěkteré z tematických okruhů jsou časově náročnější a je jim proto věnováno několik přednášek.
Vyučující
prof. Ing. Jan Hrdlička Ph.D.
Letní 2020/2021
prof. Ing. Jan Hrdlička Ph.D.
Letní 2019/2020
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Kaltschmitt, M. a kol: Energie aus Biomasse
Reed, T.B.: Biomass gasification – principles and technology
van Loo, S., Koppejan, J.: The handbook of biomass combustion and co-firing
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)