česky  čs
english  en
Energetické využití biomasy (2151703)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:EVBApproved:11.06.2019
Valid until: ??Range:3P+1C
Semestr:Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět je zaměřen na následující tematické okruhy:• Biomasa v kontextu energetického mixu ČR
• Biomasa – charakteristika, specifika, obecné vlastnosti, vznik biomasy
• Biomasa jako palivo
• Termochemické procesy: spalování
• Termochemické procesy: zplyňování
• Termochemické procesy: pyrolýza
• Termochemické procesy: hydrotermální konverze
• Výroba kapalných paliv: rostlinné oleje
• Výroba kapalných paliv: etanol
• BioplynNěkteré z tematických okruhů jsou časově náročnější a je jim proto věnováno několik přednášek.
Teacher's
prof. Ing. Jan Hrdlička Ph.D.
Letní 2023/2024
prof. Ing. Jan Hrdlička Ph.D.
Letní 2022/2023
prof. Ing. Jan Hrdlička Ph.D.
Letní 2021/2022
Structure
Předmět je zaměřen na následující tematické okruhy:• Biomasa v kontextu energetického mixu ČR
• Biomasa – charakteristika, specifika, obecné vlastnosti, vznik biomasy
• Biomasa jako palivo
• Termochemické procesy: spalování
• Termochemické procesy: zplyňování
• Termochemické procesy: pyrolýza
• Termochemické procesy: hydrotermální konverze
• Výroba kapalných paliv: rostlinné oleje
• Výroba kapalných paliv: etanol
• BioplynNěkteré z tematických okruhů jsou časově náročnější a je jim proto věnováno několik přednášek.
Literarture
Kaltschmitt, M. a kol: Energie aus Biomasse
Reed, T.B.: Biomass gasification – principles and technology
van Loo, S., Koppejan, J.: The handbook of biomass combustion and co-firing
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)