česky  čs
english  en
Likvidace odpadů (2152014)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:26.05.2005
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět seznamuje s typy, produkcí odpadu a legislativou, řídící nakládání s odpady. Jsou probrány hlavní způsoby likvidace odpadů jako je kompostování, skládkování, spalování, zplyňování a recyklace, s popisem příslušných systémů a zařízení. Dále jsou probrána rizika a moderní trendy nakládání jak s tuhým komunálním a průmyslovým odpadem, tak s odpadními vodami. Součástí cvičení jsou exkurze do různých podniků, zabývajících se likvidací odpadů, jako jsou spalovny, čističky odpadních vod a pod.

Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)