česky  čs
english  en
Společenské aspekty energetiky (2152022)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:12.04.2012
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je rozšířit povědomí o energetice v kontextu civilizačních problémů a výzev. V detailu jsou diskutovány oblasti legislativy EU i ČR, technicko-ekonomické aspekty energetických politik a vybrané problémy ochrany životních prostředí (např. změna klimatu).
Vyučující
Ing. Jakub Maščuch Ph.D.
Zimní 2019/2020
Ing. Jakub Maščuch Ph.D.
Zimní 2018/2019
Osnova
Diskutovaná témata:
1) Světové problémy lidstva s důrazem na energetický kontext a výsledky jejich řešení.
2) Význam a potenciál obnovitelných zdrojů.
3) Energetické zdroje z pohledu ekonomie.
4) Význam energetiky pro udržení stability hospodářského a společenského rozvoje státu.
5) Energetická politika a společnost.
6) Politika úspor energie.
7) Růst populace, životní úrovně a rozvoj společnosti ve vazbě na dostupnost energie.
8) Energetické aspekty trvale udržitelného rozvoje společnosti.
9) Energetické krize.
10) Evropská energetická charta o otevřený trh EU.
11) Kjotský protokol a globální změna klimatu.
12) Energetická politika a strategie ČR.
13) Metody IRP, LCP a DSM.
Osnova cvičení
Literatura
Podklady přednášejícího.
Požadavky
aktivní účast na cvičeních, samostudium dle doporučení vyučujícího, zpracování samostatné práce
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)