česky  čs
english  en
Ekologická likvidace odpadů (2152045)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:02.05.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět seznamuje s problematikou vzniku a nakládání s tuhými odpady z oblasti komunální i průmyslové sféry z hlediska ekologických rizik jejich existence a možného využití jejich energetického a surovinového potenciálu ekoligicky šetrnými technologoemi
Vyučující
prof. Ing. Tomáš Dlouhý CSc.
Letní 2019/2020
prof. Ing. Tomáš Dlouhý CSc.
Letní 2018/2019
Osnova
? 1. týden Legislativní rámec problematiky odpadů v ČR
? 2. týden Oblasti a objemy vzniku odpadu
? 3. týden Komunální a průmyslový odpad
? 4. týden Kompostování odpadu
? 5. týden Skládkování odpadu
? 6. týden Recyklace odpadu a bezodpadové technologie
? 7. týden Mechanicko -biologické technologie LO
? 8. týden Spalování a energetické využití komunálního odpsdu
? 9. týden Spalování průmyslového odpadu
? 10. týden Pyrolýzní technologie LO
? 11. týden Zemědělský a zdravotnický odpad jejich specifika
? 12. týden ČOV a likvidace čistírenskýchkalů
? 13. týden Dekontaminace zemin
Osnova cvičení
? 1. týden Legislativní rámec problematiky odpadů v ČR
? 2. týden Oblasti a objemy vzniku odpadu
? 3. týden Komunální a průmyslový odpad
? 4. týden Kompostování odpadu
? 5. týden Skládkování odpadu
? 6. týden Recyklace odpadu a bezodpadové technologie
? 7. týden Mechanicko -biologické technologie LO
? 8. týden Spalování a energetické využití komunálního odpsdu
? 9. týden Spalování průmyslového odpadu
? 10. týden Pyrolýzní technologie LO
? 11. týden Zemědělský a zdravotnický odpad jejich specifika
? 12. týden ČOV a likvidace čistírenskýchkalů
? 13. týden Dekontaminace zemin
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)