česky  čs
english  en
Technologie ochrany ovzduší (2152046)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:Approved:21.03.2018
Valid until: ??Range:2P+0C
Semestr:Credits:2
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Legislativní rámec ochrany ovzduší, zákon o ochraně ovzduší, emisní limity, evropské směrnice LCP a MCP. Charakteristika hlavních znečišťujících látek. Mechanismy vzniku hlavních znečišťujících látek při termochemické konverzi paliva. Metody omezování vzniku znečišťujících látek a způsoby čištění odpadních plynů před vstupem do ovzduší.
Teacher's
Ing. Matěj Vodička
Letní 2019/2020
prof. Ing. Jan Hrdlička Ph.D.
Letní 2018/2019
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/449e895d/2021-10-19/02:06)