česky  čs
english  en
Měření v oboru (2152064)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:Approved:02.05.2011
Valid until: ??Range:0P+2L
Semestr:*Credits:4
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Experimentální úlohy spadající do oboru kompresorů, chladicích zařízení, tepelných izolací, kryogenních zařízení a hydraulických strojů. Posluchači se rovněž zúčastňují měření na externích zkušebnách v praxi.

Structure
? Ověřování snímačů tlaku a teploty
? Charakteristika jednostupňového vzduchového kompresoru (pístový / ROOTS)
? Charakteristika šroubového kompresoru se vstřikem oleje
? Dvoustupňový vzduchový pístový kompresor, vliv netěsnosti ventilů na provoz, diagnostika
? Měření chladicího výkonu jednostupňového chladicího zařízení
? Měření součinitele přestupu tepla při varu dusíku
? Měření součinitele tepelné vodivosti stacionární/ nestacionární metodou
? Provozní měření tepelných ztrát izolovaného potrubí
? Měření chladicího výkonu chladivových kompresorů I
? Měření chladicího výkonu chladivových kompresorů II
? Charakteristika odstředivého čerpadla
? Měření místních ztrát svalků v plastovém potrubí
? Kavitace v hydraulickém systému
Structure of tutorial
? Ověřování snímačů tlaku a teploty
? Charakteristika jednostupňového vzduchového kompresoru (pístový / ROOTS)
? Charakteristika šroubového kompresoru se vstřikem oleje
? Dvoustupňový vzduchový pístový kompresor, vliv netěsnosti ventilů na provoz, diagnostika
? Měření chladicího výkonu jednostupňového chladicího zařízení
? Měření součinitele přestupu tepla při varu dusíku
? Měření součinitele tepelné vodivosti stacionární/ nestacionární metodou
? Provozní měření tepelných ztrát izolovaného potrubí
? Měření chladicího výkonu chladivových kompresorů I
? Měření chladicího výkonu chladivových kompresorů II
? Charakteristika odstředivého čerpadla
? Měření místních ztrát svalků v plastovém potrubí
? Kavitace v hydraulickém systému
Literarture
? Výklad v úvodu cvičení, jinak relevantní partie z dříve absolvovaných předmětů v oboru
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)