česky  čs
english  en
Diplomový projekt (2153000)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:DPROSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+16C
Semestr:Kredity:16
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Diplomový projekt je závěrečná samostatná činnost studenta při řešení a zpracování diplomové práce. Projekt prověřuje
schopnost samostatného logického technického myšlení, orientace v problému, práce s technickými materiály a aplikace
nabytých teoretických znalostí studentů.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Dáno na základě doporučení učitele ve vztahu k danému tématu.
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/449e895d/2021-10-19/02:06)