česky  čs
english  en
Základy energetických přeměn (2153005)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:ZEPSchválen:01.04.2011
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:*Kredity:1
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem tohoto předmětu je seznámení studentů se všemi základními druhy energií a jejich vzájemnými vztahy. Předmět také objasňuje přeměny jednotlivých energií mezi sebou včetně výhod a rizik těchto přeměn.
Vyučující
Ing. Zdeněk Funda Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Zdeněk Funda Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Zdeněk Funda Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
1. Energie. Formy a přeměny energie. Struktura primárních zdrojů pro krytí světové spotřeby energie.
2. Spalování
3. Jaderné reakce: štěpení a syntéza.
4. I. a II. zákon TD. Tepelné oběhy.
5. Oběh Carnotův. Termická účinnost.
6. Přeměny v oběhu plynové turbíny a jejich účinnost.
7. Přeměny v oběhu s parní turbínou. Carnotisace oběhu.
8. Přeměna energie v turbinovém stupni.
9. Základní koncepce elektrárny a teplárny. Účinnost přeměn při kombinované výrobě.
10. Využití energie slunečního záření.
11. Využití energie vody.
12. Využitelnost nekonvenčních (alternativních) zdrojů energie.
13. Přímé přeměny energie.
Osnova cvičení
1. Energie. Formy a přeměny energie. Struktura primárních zdrojů pro krytí světové spotřeby energie.
2. Spalování
3. Jaderné reakce: štěpení a syntéza.
4. I. a II. zákon TD. Tepelné oběhy.
5. Oběh Carnotův. Termická účinnost.
6. Přeměny v oběhu plynové turbíny a jejich účinnost.
7. Přeměny v oběhu s parní turbínou. Carnotisace oběhu.
8. Přeměna energie v turbinovém stupni.
9. Základní koncepce elektrárny a teplárny. Účinnost přeměn při kombinované výrobě.
10. Využití energie slunečního záření.
11. Využití energie vody.
12. Využitelnost nekonvenčních (alternativních) zdrojů energie.
13. Přímé přeměny energie.
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)