česky  čs
english  en
Seminář z jaderné energetiky II. (2153012)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:Approved:28.04.2010
Valid until: ??Range:0P+1C
Semestr:*Credits:1
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
V tomto předmětu se studenti věnují četbě, rozboru a analýze současných vědeckých textů (sborníky konferencí o jaderné energetice nebo vědecké časopisy). Své rozbory prezentují. Studenti by se tak měli naučit kritické interpretaci nových vědeckých poznatků, získání přehledu na současném poli jaderné energetiky, zlepšit svou znalost angličtiny a případně dalších cizích jazyků, vylepšit své schopnosti prezentovat dosažené výsledky.
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Podklady cvičících
Sborníky konferencí
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)