Seminář z jaderné energetiky III. (2153013)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:31.05.2011
Platí do: ??Rozsah:0P+1C
Semestr:*Kredity:1
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
V tomto předmětu se studenti věnují četbě, rozboru a analýze současných vědeckých textů (sborníky konferencí o jaderné energetice nebo vědecké časopisy) se zaměřením na oblast diplomové práce. Své rozbory prezentují. Studenti tak mají možnost získatí přehled v dané oblasti, zlepšit svou znalost angličtiny a případně dalších cizích jazyků a vylepšit své schopnosti prezentovat dosažené výsledky.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Studijní podklady vychází ze zadané diplomové práce, literatura je proto většinou definována přímo vedoucím diplomové práce.
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 23.9.2021, 1:55 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)