česky  čs
english  en
Ročníkový projekt I. (2153015)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:07.06.2002
Platí do: ??Rozsah:0P+4C
Semestr:8Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Projekt je zaměřen na koncepční návrh specifického výměníku tepla (ohřívák vody, ohřívák vzduchu, parogenerátor, chlazení odluhu apod.). Návrh obsahuje analýzu úkolu, tepelnou bilanci výměníku, návrh geometrického uspořádání, určení tlakových ztrát, pevnostní výpočet a výkres sestavy.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)