Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 9

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 11
KOS.FS - fakultní nadstavba
  česky  čs
english  en
Ročníkový projekt I. (2153023)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:07.02.2011
Platí do: ??Rozsah:0+3
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem je provést koncepční návrh specifického tepelného výměníku jaderně energetického zařízení (parogenerátor, mezivýměník, barbotážní nádrž apod.). Práce obsahuje analýzu úkolu, potřebné tepelné výpočty, tepelnou bilanci výměníku, návrh geometrického uspořádání, určení tlakových ztrát, pevnostní výpočet, konstrukční řešení výměníku, optimalizaci a výkres sestavy.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Technické normy
Uživatelské příručky k software
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/8f6aed81/2018-03-07/09:54)