česky  čs
english  en
Ročníkový projekt III. (2153025)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:31.05.2011
Platí do: ??Rozsah:0P+3C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Navazuje na předmět Ročníkový projekt II. Prohlubuje nebo rozšiřuje řešenou problematiku. Připravuje podklady pro diplomovou práci studenta.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Studijní podklady vychází ze zadání projektu. Projekty samotné jsou velmi specifické dle zadané diplomové práce, literatura je proto většinou definována přímo vedoucím diplomové práce.
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)