česky  čs
english  en
Ročníkový projekt III. (2153025)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:Approved:31.05.2011
Valid until: ??Range:0P+3C
Semestr:*Credits:4
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Navazuje na předmět Ročníkový projekt II. Prohlubuje nebo rozšiřuje řešenou problematiku. Připravuje podklady pro diplomovou práci studenta.
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Studijní podklady vychází ze zadání projektu. Projekty samotné jsou velmi specifické dle zadané diplomové práce, literatura je proto většinou definována přímo vedoucím diplomové práce.
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)