česky  čs
english  en
Bakalářská práce (2153992)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:BPApproved:11.06.2019
Valid until: ??Range:0P+8C
Semestr:Credits:8
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Bakalářská práce je závěrečnou samostatnou prací. Tato práce logického samostatného technického myšlení a zacházení s technickými materiály. Jsou aplikovány znalosti z předchozích studijních období.
Structure
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)