česky  čs
english  en
Meziuniverzitní energetický seminář (2156027)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:MESSchválen:27.01.2015
Platí do: ??Rozsah:3P+0C
Semestr:ZKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Osnova
Úvodní informace o průběhu předmětu
Přednáška 1 ? Úvod, typy zdrojů a jejich využití
Přednáška 2 ? Základní tepelné oběhy v energetice
Přednáška 3 ? Kotle a výměníky
Přednáška 4 ? Turbíny
Přednáška 5 ? Obnovitelné zdroje energie I
Přednáška 6 ? Obnovitelné zdroje energie II
Přednáška 7 ? Jaderné elektrárny
Přednáška 8 ? Jaderné reaktory ? bezpečnost, řízení
Přednáška 9 ? Vliv energetických zdrojů na elektrizační síť
Přednáška 10 ? Ekonomie energetických zařízení
Přednáška 11 ? Řízení a automatizace energetických zařízení
Přednáška 12 ? Závěrečné shrnutí, volná přednáška, prezentace studentů
Osnova cvičení
Literatura
materiály lektorů
Požadavky
žádné konkrétní
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)