česky  čs
english  en
Technika prostředí (2161022)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:TPSchválen:12.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:5Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Aplikace základních poznatků z oboru techniky prostředí.
Vyučující
prof. Ing. Jiří Bašta Ph.D.
Zimní 2021/2022
prof. Ing. Jiří Bašta Ph.D.
Zimní 2020/2021
prof. Ing. Jiří Bašta Ph.D.
Zimní 2019/2020
Osnova
činitelé prostředí, tepelná pohoda, tepelné ztráty budov, tepelná zátěž budov, větrání a klimatizace, vytápění, metody snižování hluku
Osnova cvičení
činitelé prostředí, tepelná pohoda, tepelné ztráty budov, tepelná zátěž budov, větrání a klimatizace, vytápění, metody snižování hluku
Literatura
[1] Nový, R.: Technika prostředí. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2006. ISBN 80-01-03492-5.
Požadavky
Zvládnutí problematiky: činitelé prostředí, tepelná pohoda, tepelné ztráty budov, tepelná zátěž budov, větrání a klimatizace, vytápění, metody snižování hluku
Klíčová slova
tepelné ztráty, tepelná zátěž, větrání a klimatizace, vytápění, snižování hluku
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/6d511632/2021-11-23/10:13)