česky  čs
english  en
Technika prostředí (2161022)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:TPRSchválen:12.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+2C+0L
Semestr:5Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základní principy a zákonitosti v oborech vzduchotechniky a vytápění, které jsou ilustrovány na technických aplikacích.
Vyučující
prof. Ing. Jiří Bašta Ph.D.
Zimní 2023/2024
prof. Ing. Jiří Bašta Ph.D.
Zimní 2022/2023
prof. Ing. Jiří Bašta Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
činitelé prostředí, tepelná pohoda, tepelné ztráty budov, tepelná zátěž budov, větrání a klimatizace, vytápění, metody snižování hluku
Osnova cvičení
činitelé prostředí, tepelná pohoda, tepelné ztráty budov, tepelná zátěž budov, větrání a klimatizace, vytápění, metody snižování hluku
Literatura
Nový, R. a kol.: Technika prostředí. Česká technika – nakladatelství ČVUT. Praha 2006. ISBN 80-01-03492-5.
Drkal, F.; Lain, M.; Zmrhal, V.: Klimatizace. Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2015. ISBN 978-80-01-05652-3.
Drkal, F.; Zmrhal, V.: Větrání. Česká technika - nakladatelství ČVUT. Praha 2013. ISBN 978-80-01-05181-8.
Bašta, J., Kabele, K.: Otopné soustavy teplovodní – sešit projektanta. Třetí přepracované vydání. STP 2008, ISBN 978-80-02-02064-6, 96 s.
Bašta, J.,; Hojer, O.: Sálavé a průmyslové vytápění. Česká technika – nakladatelství ČVUT. Praha 2021. ISBN 978-80-01-06814-4.
Studijní materiály a pomůcky v elektronické podobě zasílané studentům emailem podle seznamu v KOS.
Požadavky
Zvládnutí problematiky: činitelé prostředí, tepelná pohoda, tepelné ztráty budov, tepelná zátěž budov, větrání a klimatizace, vytápění, metody snižování hluku
Klíčová slova
tepelné ztráty, tepelná zátěž, větrání a klimatizace, vytápění, snižování hluku
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)