česky  čs
english  en
Aerodynamika větrání (2161083)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:AVSchválen:01.08.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Aplikace poznatků z mechaniky tekutin v technice prostředí. Nástroje k řešení úloh spojených s prouděním vzduchu v prostoru a potrubím.
Vyučující
Ing. Martin Barták Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Martin Barták Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Martin Barták Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
Proudění nestlačitelné tekutiny, kinematika a deformace částice tekutiny, potenciální proudění, Eulerovy rovnice, Bernoulliova rovnice, Navierovy-Stokesovy rovnice, turbulence, Reynoldsovy rovnice, proudění ve větraném prostoru, experimentální metody.
Osnova cvičení
Statický tlak v budově, proudění vzduchu potrubím, střední rychlosti, potenciální proudění, odsávání od průmyslových van, proudění v mezní vrstvě, volný proud, stěnový proud.
Literatura
Hemzal, K. Aerodynamika větrání. Praha: ČVUT v Praze, 2001. ISBN 80-01-02398-2.
Požadavky
Základy mechaniky tekutin.
Klíčová slova
proudění nestlačitelné tekutiny, proudění vzduchu, větrání
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)