Sálavé a průmyslové vytápění (2161102)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:24.04.2009
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Absolvent se seznámí se základy oboru sálavého a průmyslového vytápění.
Vyučující
prof. Ing. Jiří Bašta Ph.D.
Zimní 2021/2022
prof. Ing. Jiří Bašta Ph.D.
Zimní 2020/2021
prof. Ing. Jiří Bašta Ph.D.
Zimní 2019/2020
prof. Ing. Jiří Bašta Ph.D.
Zimní 2018/2019
Osnova
Vedení tepla v tyči. Vedení tepla v desce s válcovými zdroji tepla. Tepelné záření, resp. sálání. Velkoplošné sálavé vytápění. Podlahové vytápění. Elektrické podlahové vytápění. Stěnové vytápění. Stropní vytápění. Vytápění zavěšenými sálavými panely. Vytápění světlými a tmavými plynovými zářiči. Kombinace zářičů a zpětného získávání tepla.
Osnova cvičení
Procvičení témat: Vedení tepla v tyči. Vedení tepla v desce s válcovými zdroji tepla. Tepelné záření, resp. sálání. Velkoplošné sálavé vytápění. Podlahové vytápění. Elektrické podlahové vytápění. Stěnové vytápění. Stropní vytápění. Vytápění zavěšenými sálavými panely. Vytápění světlými a tmavými plynovými zářiči. Kombinace zářičů a zpětného získávání tepla.
Literatura
1. Bašta, J., Drkal, F., Kotrbatý, M.: Vytápění - sálavé a teplovzdušné vytápění průmyslových a občanských staveb. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 1998. - 220 s. ISBN 80-02-01240-2
2. Bašta, J.: Otopné plochy. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2001. - 328 s. ISBN 80-01-02365-6.
3. Kotrbatý, M.; Hojer, O.; Kovářová, Z.: Hospodaření teplem v průmyslu. Nejlevnější energie je energie ušetřená. ČSTZ 2009. ISBN 978-80-86028-41-5. Příbram 2009. str. 266
4. Hojer, O.: Metodika navrhování světlých plynových zářičů. Směrnice STP - OS 2 / č. 2/2009. Příloha časopisu VVI 3/2009. STP 2009.
Požadavky
Znalost témat: Vedení tepla v tyči. Vedení tepla v desce s válcovými zdroji tepla. Tepelné záření, resp. sálání. Velkoplošné sálavé vytápění. Podlahové vytápění. Elektrické podlahové vytápění. Stěnové vytápění. Stropní vytápění. Vytápění zavěšenými sálavými panely. Vytápění světlými a tmavými plynovými zářiči. Kombinace zářičů a zpětného získávání tepla.
Klíčová slova
Sálavé vytápění, sálavé plochy, zářiče
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 22.9.2021, 23:43 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)