česky  čs
english  en
Snižování hluku a vibrací (2161105)
Departments:ústav techniky prostředí (12116)
Abbreviation:SHVApproved:10.06.2019
Valid until: ??Range:3P+2C
Semestr:4Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Student bude seznámen se základními metodami snižování hluku a akustickými veličinami, které slouží pro hodnocení hluku.
Teacher's
Ing. Miroslav Kučera Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Miroslav Kučera Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Miroslav Kučera Ph.D.
Letní 2021/2022
Structure
Šíření zvuku v ideálním prostředí, rychlostní potenciál,podmínky pro sférické vlny,obecná vlnová rovnice, šíření zvuku ve volném a uzavřeném prostoru. Šíření zvuku v reálném prostředí, ohyb zvuku přes bariery. Šíření zvuku v konstrukcích. Zdroje zvuku. Konstrukce tlumičů hluku. Izolace vibrací jako součást snižování hluku.
Structure of tutorial
Šíření zvuku v ideálním prostředí, rychlostní potenciál,podmínky pro sférické vlny,obecná vlnová rovnice, šíření zvuku ve volném a uzavřeném prostoru. Šíření zvuku v reálném prostředí, ohyb zvuku přes bariery. Šíření zvuku v konstrukcích. Zdroje zvuku. Konstrukce tlumičů hluku. Izolace vibrací jako součást snižování hluku.
Literarture
Nový, R.: Hluk a chvění. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2000. 389 s. ISBN 80-02246-3.
Requirements
Studen musí ovládat základy fyziky a matematiky
Keywords
Hluk, hodnocení hluku
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)