česky  čs
english  en
Přenosové jevy (2161108)
Departments:ústav techniky prostředí (12116)
Abbreviation:Approved:15.04.2009
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:*Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Základy přenosových jevů pro studijní program Inteligentní budovy. Přenos hybnosti, tepla a hmoty v prostředí budov.
Teacher's
Ing. Martin Barták Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Martin Barták Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Martin Barták Ph.D.
Zimní 2021/2022
Structure
Transportní rovnice aplikované v proudění nestlačitelných tekutin, laminární a turbulentní proudění, mezní vrstva, charakteristiky turbulence, Reynoldsovy rovnice, přenos tepla vedením, prouděním a zářením, přenos vlhkosti, základy stavební fyziky, výměníky tepla.
Structure of tutorial
Statický tlak v budově, proudění velkým otvorem, proudění v rozvětveném potrubí, rozvod vzduchu, tlakové ztráty, střední rychlosti, vedení a prostup tepla složenou konstrukcí, přirozená a nucená konvekce, tepelná radiace, přenos vlhkosti, výměníky tepla.
Literarture
Barták, M.: Úvod do přenosových jevů pro IB. Elektronická příručka (PDF). 2010.
Barták, M.: Řešené příklady z přenosových jevů pro IB. Elektronická příručka (PDF). 2011.
Requirements
Předběžné požadavky nejsou.
Keywords
přenosové jevy, proudění vzduchu v interiéru, vnitřní prostředí, přenos tepla, přenos vlhkosti, výměníky tepla, stavební fyzika
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)