Regulace v technice prostředí staveb (2161109)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:15.04.2009
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Aplikace základních pojmů regulační techniky na zařízení techniky prostředí. Principy řízení vytápění a klimatizace. Obvody řízení klimatizace. Řízení zdrojů tepla.
Vyučující
prof. Ing. Jiří Bašta Ph.D.
Letní 2023/2024
prof. Ing. Jiří Bašta Ph.D.
Letní 2022/2023
prof. Ing. Jiří Bašta Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
Regulační armatury. Hydraulická zapojení a regulovatelnost otopných soustav. Principy řízení zdrojů tepla pro vytápění. Regulátory vytápěcích a klimatizačních zařízení. Principy řízení klimatizace. Statické přenosové a dynamické vlastnosti členů regulovaných soustav klimatizace. Obvody řízení klimatizace. Centrální řídicí technika a komunikační systémy.
Osnova cvičení
Procvičení témat: Regulační armatury. Hydraulická zapojení a regulovatelnost otopných soustav. Principy řízení zdrojů tepla pro vytápění. Regulátory vytápěcích a klimatizačních zařízení. Principy řízení klimatizace. Statické přenosové a dynamické vlastnosti členů regulovaných soustav klimatizace. Obvody řízení klimatizace. Centrální řídicí technika a komunikační systémy.
Literatura
[1] Bašta, J.: Hydraulika a řízení otopných soustav. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2003. - 252 s., 209 obr., ISBN 80-01-02808-9.
[2] Bašta, J.: Regulace vytápění. Vydavatelství ČVUT. Praha 2002. s. 99, ISBN 80-01-02582-9.
[3] Hemzal, K. - Laboutka, K.: Regulace klimatizačních a vytápěcích zařízení. Ediční středisko ČVUT. Praha 1989.
[4] Hemzal, K.: Regulace klimatizačních zařízení. Vydavatelství ČVUT. Praha 2006.
Požadavky
Znalost témat: Regulační armatury. Hydraulická zapojení a regulovatelnost otopných soustav. Principy řízení zdrojů tepla pro vytápění. Regulátory vytápěcích a klimatizačních zařízení. Principy řízení klimatizace. Statické přenosové a dynamické vlastnosti členů regulovaných soustav klimatizace. Obvody řízení klimatizace. Centrální řídicí technika a komunikační systémy.
Klíčová slova
Řízení, regulace, vytápění, klimatizace
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 16.6.2024, 21:14 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)