Základy vytápění (2161597)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:ZVYSchválen:11.05.2006
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:6Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Basic knowledge acquisition from the field of heating of residential and industrial buildings. Designing of convective and radiant heating systems.
Vyučující
prof. Ing. Jiří Bašta Ph.D.
Letní 2022/2023
prof. Ing. Jiří Bašta Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
Computation of total building heat-losses by EN, heat and fuel requirement. Designing and computation of parallel and counter flow two-pipe heating systems or single-pipe heating systems. Hydraulics of heating systems with respect to varied regulation of pumps. Small heat sources.
Osnova cvičení
Practise: Computation of total building heat-losses by EN, heat and fuel requirement. Designing and computation parallel and counter flow two-pipe heating systems or single-pipe heating systems. Hydraulics of heating systems with respect to varied regulation of pumps. Small heat sources.
Literatura
study materials provided by lecturer in subject
Požadavky
Following requirements are demanded:
Computation of total building heat-losses by EN, heat and fuel requirement. Designing and computation of parallel and counter flow two-pipe heating systems or single-pipe heating systems. Hydraulics of heating systems with respect to varied regulation of pumps. Small heat sources.
Klíčová slova
Vytápění, hydraulika, tepelné ztráty
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 27.2.2024, 23:36 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)