česky  čs
english  en
CFD pro tepelnou techniku II (2162015)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:CFD2Schválen:21.03.2016
Platí do: ??Rozsah:1P+2C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Aplikace počítačové mechaniky tekutin (CFD) v simulacích vnitřního prostředí a zařízení pro vytápění, větrání a klimatizaci.
Vyučující
Ing. Martin Barták Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Martin Barták Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Martin Barták Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
Numericky řešené rovnice a principy zachování; okrajové podmínky pro přenos tepla ze stěny; konvergence řešení úlohy a její sledování; podrelaxační faktory a jejich vliv na vývoj řešení úlohy; princip dvourovnicových modelů turbulence; délkové, časové a rychlostní měřítko turbulence a jejich návaznost na okrajové podmínky na vstupu; modelování vztlakových sil, ideální nestlačitelný plyn, Boussinesqova aproximace; nestacionární simulace.
Osnova cvičení
Rovinné laminární proudění v mezeře mezi dvěma paralelními deskami; osově symetrické laminární proudění v trubce; turbulentní proudění v trubce; přenos tepla při turbulentním proudění v trubce; přirozená konvekce v místnosti bez přívodu a odvodu vzduchu; izotermická nucená cirkulace v dlouhé místnosti (odtržení a přilnutí proudu); modely pro přenos tepla radiací (S2S, DO); Kármánova vírová stezka při obtékání válce.
Literatura
Versteeg, H. K., Malalasekera, W. An Introduction to Computational Fluid Dynamics. The Finite Volume Method. Longman, New York 1995. 257 s.
Wilcox, D. Turbulence Modeling for CFD. DCW Industries, La Canada 2006. 515 s.
Nielsen, P. V. (ed.) Computational Fluid Dynamics in Ventilation Design. REHVA Guidebook No. 10. REHVA, Brussels 2007. 104 s.
Požadavky
Znalost zkladních principů přenosu hybnosti, tepla a hmoty.
Klíčová slova
numerické modelování, simulace, CFD, ANSYS Fluent
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)