Průmyslová vzduchotechnika (2162019)
Departments:ústav techniky prostředí (12116)
Abbreviation:Approved:25.03.2019
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:2Credits:4
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Navrhování a funkční vlastnosti větracích zařízení pro technologické prostory. Přenos tepla a hmoty a aerodynamické výpočty systémů. Energetické nároky systémů.
Teacher's
doc. Ing. Vladimír Zmrhal Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Miloš Lain Ph.D.
Letní 2022/2023
doc. Ing. Vladimír Zmrhal Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Miloš Lain Ph.D.
Letní 2021/2022
doc. Ing. Vladimír Zmrhal Ph.D.
Letní 2021/2022
Structure
Větrání průmyslových hal teplých a chladných. Větrání mokrých provozů, bazénů.Větrání kotelen, garáží. Větrání a klimatizace čistých prostorů. Větrání kuchyní. Požární větrání. Přenos tepla a hmoty, aerodynamické výpočty systémů.
Structure of tutorial
Procvičování témat: Přirozené větrání teplých a chladných průmyslových hal. Přenos tepla, hmoty a aerodynamické výpočty nuceného větrání kotelen, garáží, čistých prostorů, kuchyni, bazénů.
Literarture
Drkal, F., Zmrhal, V. Větrání. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2013. ISBN 978-80-01-05181-8.
Drkal, F., Zmrhal, V. Vybrané stati z větrání. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2018. Zařazeno do edičního plánu Nakladatelství ČVUT.
Chyský J. Hemzal, K. a kol. Větrání a klimatizace. Brno: Bolit B-press, 1993. 490 s. ISBN 80-901574-0-8
ASHRAE Handbook. Applicatons. Atlanta: ASHRAE, 2011. ISBN 978-1-936504-07-7
Requirements
Znalost témat: Větrání průmyslových hal teplých a chladných. Větrání mokrých provozů, bazénů.Větrání kotelen, garáží. Větrání a klimatizace čistých prostorů. Větrání kuchyní. Požární větrání. Přenos tepla a hmoty, aerodynamické výpočty systémů.
Keywords
Větrání, průmyslové větrání, kotelny, garáže, čisté prostory, kuchyně.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 18.7.2024, 0:13 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)