česky  čs
english  en
Alternativní zdroje energie (2162035)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:14.09.2009
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Principy a základy využití alternativních zdrojů energie v budovách. Sluneční energie. Tepelná čerpadla. Využití biomasy.
Vyučující
doc. Ing. Tomáš Matuška Ph.D.
Letní 2023/2024
doc. Ing. Tomáš Matuška Ph.D.
Letní 2022/2023
doc. Ing. Tomáš Matuška Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
Sluneční energie. Fototermální přeměna slunečního záření. Solární kolektory. Solární tepelné soustavy kapalinové - návrh, bilancování. Prvky solární soustavy a jejich návrh. Tepelná čerpadla a jejich prvky. Topný faktor oběhu TČ. Provozování tepelných čerpadel. Zdroje nízkopotenciálního tepla pro TČ (vzduch, voda, zemský polomasív, odpadní teplo). Návrh zdrojů nízkopotenciálního tepla. Energetické využití biomasy. Druhy biomasy (rostlinná, živočišná, odpadní). Termochemická přeměna fytomasy (suché procesy). Spalování a spalovací zařízení.
Osnova cvičení
Geometrie slunečního záření. Účinnost a výkon solárního kolektoru. Návrh plochy solárního kolektoru pro přípravu TV a vytápění, bilance zisků.
Oběh tepelného čerpadla v diagramu p-h. Návrh nízkopotenciálních zdrojů tepla pro tepelné čerpadlo (vrt, zemní kolektory, čerpací studna, odpadní vzduch). Návrh tepelného čerpadla pro vytápění budov.
Dimenzování úložiště biomasy
Literatura
Matuška, T.: Alternativní zdroje energie . program Inteligentní budovy, Praha 2010.
Dvořák, Petrák: Tepelná čerpadla.
Matuška, T.: Sešit projektanta - Solární tepelné soustavy, STP 2009.
podklady na webu předmětu AZE
Požadavky
Základy tepelné techniky.
Absolvování předmětu Technika prostředí
Klíčová slova
sluneční energie, tepelná čerpadla, biomasa
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)