česky  čs
english  en
Alternativní zdroje energie (2162035)
Departments:ústav techniky prostředí (12116)
Abbreviation:Approved:14.09.2009
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:*Credits:4
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Principy a základy využití alternativních zdrojů energie v budovách. Sluneční energie. Tepelná čerpadla. Využití biomasy.
Teacher's
doc. Ing. Tomáš Matuška Ph.D.
Letní 2023/2024
doc. Ing. Tomáš Matuška Ph.D.
Letní 2022/2023
doc. Ing. Tomáš Matuška Ph.D.
Letní 2021/2022
Structure
Sluneční energie. Fototermální přeměna slunečního záření. Solární kolektory. Solární tepelné soustavy kapalinové - návrh, bilancování. Prvky solární soustavy a jejich návrh. Tepelná čerpadla a jejich prvky. Topný faktor oběhu TČ. Provozování tepelných čerpadel. Zdroje nízkopotenciálního tepla pro TČ (vzduch, voda, zemský polomasív, odpadní teplo). Návrh zdrojů nízkopotenciálního tepla. Energetické využití biomasy. Druhy biomasy (rostlinná, živočišná, odpadní). Termochemická přeměna fytomasy (suché procesy). Spalování a spalovací zařízení.
Structure of tutorial
Geometrie slunečního záření. Účinnost a výkon solárního kolektoru. Návrh plochy solárního kolektoru pro přípravu TV a vytápění, bilance zisků.
Oběh tepelného čerpadla v diagramu p-h. Návrh nízkopotenciálních zdrojů tepla pro tepelné čerpadlo (vrt, zemní kolektory, čerpací studna, odpadní vzduch). Návrh tepelného čerpadla pro vytápění budov.
Dimenzování úložiště biomasy
Literarture
Matuška, T.: Alternativní zdroje energie . program Inteligentní budovy, Praha 2010.
Dvořák, Petrák: Tepelná čerpadla.
Matuška, T.: Sešit projektanta - Solární tepelné soustavy, STP 2009.
podklady na webu předmětu AZE
Requirements
Základy tepelné techniky.
Absolvování předmětu Technika prostředí
Keywords
sluneční energie, tepelná čerpadla, biomasa
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)