česky  čs
english  en
Zdravotně technické instalace (2162056)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:28.04.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Zásady pro řešení zásobování vodou a plynem a pro odvádění odpadních vod u objektů bytových a objektů občanské vybavenosti.
Vyučující
Ing. Roman Vavřička Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Roman Vavřička Ph.D.
Zimní 2021/2022
Ing. Roman Vavřička Ph.D.
Letní 2020/2021
Osnova
Vliv instalací na dispoziční řešení a na architekturu. Návrh vnitřního vodovodu, připojení objektů na veřejný vodovod. Návrh vnitřní kanalizace, přípojky. Splaškové vody, dešťová kanalizace. Návrh vnitřního plynovodu, plynovodní přípojky nízkotlaké, středotlaké. Plynové spotřebiče.
Osnova cvičení
Vodovodní síť - výpočet potřeby vody, výpočet vnitřního vodovodu, příklady napojování a vedení vnitřního vodovodu. Ohřev teplé vody - výpočet potřeby TV, návrh cirkulačního potrubí. Veřejná kanalizace - návrh stok, příklady projektování a připojování objektů na veřejnou kanalizaci. Vnitřní kanalizace - návrh vnitřní kanalizace, návrh odvodnění střech. Plynárenské sestavy - návrh plynové přípojky, návrh a umístění plynoměrů a regulátorů tlaku plynu. Plynové spotřebiče - návrh plynových spotřebičů, návrh kouřovodů.
Literatura
[1] Bystřický, V., Pokorný, A.: Technické zařízení budov - A. Vydavatelství ČVUT. 2006. 205 s. ISBN 80-01-02716-3.
[2] Nestle, H. a kol.: Příručka zdravotně technických instalací. Sanitärtechnik Fachkunde - Verlag Europa-Lehrmittel 2001. Vydavatelství Europa-Sobotáles. Praha 2003. 480 s. ISBN 80-86706-02-8.
[3] Vrána, J. a kol.: Technická zařízení v praxi. Vydavatelství Grada. 2007. 332 s. ISBN 978-80-247-1588-9.
Požadavky
Znalost témat: Vytápění. Větrání.
Klíčová slova
plyn voda kanalizace technická zařízení budov
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)