Základy sálavého vytápění (2162063)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:12.04.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
V předmětu bude podrobně probírána problematika sálavého vytápění. V první části po teoretické stránce budou probírány základy přenosu tepla sáláním. V další části budou podrobně probrány různé převážně sálavé otopné plochy - podlahové, stěnové i stropní vytápění (elektrické i vodní) - zabudované systémy, závěsné plynové světlé i tmavé zářiče, elektrické světlé zářiče, i závěsné vodní, resp. parní sálavé panely.
Osnova
1. Základní teorie: vedení tepla v tyči a tenkém žebru, základní zákony záření
2. Sálavé vytápění: rozdělení, požadavky na tepelně-technické vlastnosti objektů a na tepelnou pohodu
3. Velkoplošné vytápění: podlahové vytápění, složení otopné plochy,
4. Velkoplošné vytápění: nároky na teplovodní podlahové vytápění
5. Tepelná rovnováha ve vytápěném prostoru, tepelná bilance prostoru, otopné plochy a větrání
6. Výpočet podlahového vytápění: teplovodní podlahové vytápění
7. Výpočet podlahového vytápění: Elektrické vytápění, teplovzdušné podlahové vytápění
8. Stropní vytápění a vysokoteplotní chlazení; konstrukce otopné plochy, návrh, výpočet, specifika
9. Stěnové vytápění: konstrukce otopné plochy, návrh, výpočet, dodatková otopná plocha
10. Vysokoteplotní chlazení: konstrukce otopné plochy, návrh, výpočet
11. Regulace tepelného výkonu velkoplošných otopných ploch; regulace podlahového, stropního a stěnového vytápění
12. Sálavé panely a pasy: podíl tepla sdíleného konvekcí
13. Sálavé panely a pasy: sálavá účinnost, obecný postup výpočtu
Osnova cvičení
1. Základní teorie: vedení tepla v tyči a tenkém žebru, základní zákony záření
2. Sálavé vytápění: rozdělení, požadavky na tepelně-technické vlastnosti objektů a na tepelnou pohodu
3. Velkoplošné vytápění: podlahové vytápění, složení otopné plochy,
4. Velkoplošné vytápění: nároky na teplovodní podlahové vytápění
5. Tepelná rovnováha ve vytápěném prostoru, tepelná bilance prostoru, otopné plochy a větrání
6. Výpočet podlahového vytápění: teplovodní podlahové vytápění
7. Výpočet podlahového vytápění: Elektrické vytápění, teplovzdušné podlahové vytápění
8. Stropní vytápění a vysokoteplotní chlazení; konstrukce otopné plochy, návrh, výpočet, specifika
9. Stěnové vytápění: konstrukce otopné plochy, návrh, výpočet, dodatková otopná plocha
10. Vysokoteplotní chlazení: konstrukce otopné plochy, návrh, výpočet
11. Regulace tepelného výkonu velkoplošných otopných ploch; regulace podlahového, stropního a stěnového vytápění
12. Sálavé panely a pasy: podíl tepla sdíleného konvekcí
13. Sálavé panely a pasy: sálavá účinnost, obecný postup výpočtu
Literatura
Vybrané statě z publikací,

Hottel, Sarofim: Přenos teplazářením. SNTL 1979
Bašta: Velkoplošné sálavé vytápění. Grada 2010
Kotrbatý, Hojer, Kovářová: Hospodaření teplem v průmyslu. ČSTZ 2009.
Požadavky
účast na cvičení, rozsah znalostí probíraných na přednáškách a na cvičení dle anotace.
Klíčová slova
sálavé vytápění, podlahové vytápění, plynové zářiče, elektrické zářiče, vodní/parní sálavé panely, zabudované stěnové a stropní otopné plochy.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 30.5.2024, 18:12 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)