česky  čs
english  en
Snižování hluku a vibrací (2162064)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:24.03.2010
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Student bude seznámen se základními akustickými veličinami, které slouží pro hodnocení hluku.

Vyučující
Ing. Miroslav Kučera Ph.D.
Zimní 2024/2025
Ing. Miroslav Kučera Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Miroslav Kučera Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Miroslav Kučera Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
Akustické vlnění, akustický tlak, akustická rychlost, šíření zvuku v plynech, rychlost šíření chvění v tuhých tělesech, energie přenášená vlněním, intenzita zvuku, decibelové stupnice v akustice, sečítání hladin, spektrum zvuku, hodnocení hluku, měření hluku.
Osnova cvičení
Ve cvičeních jsou formou praktických aplikací prohlubovány teoretické znalosti získané na přednáškách. Cvičení je rozděleno na následující tématické okruhy:


1. Základní pojmy a veličiny v
technické akustice.
2. Spektrální analýza.
3. Interference akustických vlnění.
4. Decibelové stupnice.
5. Psychoakustická a hluková
kriteria.
6. Šíření zvuku ve volném prostoru.
7. Šíření zvuku v omezeném prostoru.
8. Mechanické zdroje hluku.
9. Aerodynamické zdroje hluku.
10. Šíření chvění v konstrukcích.
11. Akustické prostředky snižování
hluku.
Literatura
Nový R.: Hluk a chvění, vydavatelství ČVUT Praha, 2009
Požadavky
Student má ovládat základy fyziky a matematiky
Klíčová slova
Hluk, hodnocení hluku
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)