česky  čs
english  en
Zásobování teplem (2162066)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:ZTESchválen:10.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:3Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Centralizované zásobování teplem se zdroji tepla ve výtopenském a teplárenském režimu. Zdroje tepla. Tepelné sítě. Obnovitelné zdroje energie v sítích CZT
Vyučující
doc. Ing. Tomáš Matuška Ph.D.
Zimní 2024/2025
doc. Ing. Tomáš Matuška Ph.D.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Tomáš Matuška Ph.D.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Tomáš Matuška Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
1. Úvod do zásobování teplem, základní pojmy, centralizované zásobování teplem (CZT).
2. Výpočet výkonu pro vytápění, výpočet výkonu pro přípravu teplé vody.
3. Výpočet potřeby tepla pro vytápění, výpočet potřeby tepla pro přípravu teplé vody.
4. Paliva pro centrální zdroje, těžba, dovoz, zásoby. Černé uhlí, hnědé uhlí, ropa a topné oleje, zemní plyn, biomasa.
5. Hydraulické výpočty tepelných sítí. Volba teplonosné látky. Návrh světlosti potrubí. Výpočet tlakových ztrát. Tlakový diagram sítě.
6. Tepelné ztráty sítí. Materiály tepelných izolací a jejich vlastnosti. Výpočet tepelných ztrát různě uložených rozvodů.
7. Doba chladnutí rozvodu, průběh teplot po délce rozvodu.
8. Zdroje tepla pro CZT. Výtopny, elektrárny, teplárny. Teplárenské ukazatele.
9. Parní protitlakové turbíny. Parní odběrové turbíny. Plynové turbíny. Paroplynový cyklus.
10. Mikrokogenerace. Pístové spalovací motory. Plynové mikroturbíny. Organický Rankinův cyklus. Palivové články. Stirlingův motor.
11. Využití biomasy ve zdrojích pro CZT. Spalování biomasy. Bioplynové stanice.
12. Využití solárních soustav v CZT, využití tepelných čerpadel v CZT.
13. Hodnocení energetické náročnosti v souvislosti s KVET. Primární energie (neobnovitelná). Výpočet konverzních faktorů pro teplárnu.
Osnova cvičení
Návrh výkonu pro vytápění a přípravu TV. Potřeba tepla. Hydraulické výpočty. Tepelné ztráty. Hospodárná tloušťka izolace. Tepelné oběhy. Výměníky tepla.
Literatura
http://users.fs.cvut.cz/tomas.matuska/?page_id=534
Požadavky
předměty Technika prostředí
Klíčová slova
centralizované zásobování teplem, teplárenství, tepelné sítě, zdroje tepla
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)