Oborový projekt II. (2162122)
Departments:ústav techniky prostředí (12116)
Abbreviation:OP2Approved:12.06.2019
Valid until: ??Range:0P+4C+0L
Semestr:6Credits:4
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Návrh, dimenzování a konstrukční řešení základních prvků vytápěcích, větracích a klimatizačních zařízení, zařízení pro odlučování a pneumatickou dopravu a zařízení soustav s obnovitelnými zdroji energie.
Structure
Návrh, dimenzování a konstrukční řešení základních prvků vytápěcích, větracích a klimatizačních zařízení, zařízení pro odlučování a pneumatickou dopravu a zařízení soustav s obnovitelnými zdroji energie.
Structure of tutorial
Návrh, dimenzování a konstrukční řešení základních prvků vytápěcích, větracích a klimatizačních zařízení, zařízení pro odlučování a pneumatickou dopravu a zařízení soustav s obnovitelnými zdroji energie.
Literarture
[1]Nový, R.: Ventilátory. Praha: Ediční středisko ČVUT, 1997. 101 s.
ISBN 80-01-00987-4.
[2]Chyský, J., Hemzal, K.: Větrání a klimatizace. Brno: Bolit - Bpress, 1993. 560 s. ISBN 80 - 901574-0-8.
[3]Bašta, J.: Otopné plochy. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2001. 328 s.
ISBN 80-01-02365-6.
Requirements
Návrh, dimenzování a konstrukční řešení základních prvků vytápěcích, větracích a klimatizačních zařízení, zařízení pro odlučování a pneumatickou dopravu a zařízení soustav s obnovitelnými zdroji energie.
Keywords
technika prostředí
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 23.7.2024, 20:42 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)