Experimentální metody II. (2162702)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:EXM II.Schválen:10.06.2019
Platí do: ??Rozsah:1P+4L
Semestr:2Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Rozvinutí znalostí a dovedností z experimentální techniky v oboru technika prostředí
Vyučující
Ing. Miroslav Kučera Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Miroslav Kučera Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Miroslav Kučera Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
Aplikace znalostí a dovedností z experimentální techniky a metodiky měření veličin vyskytujících se v oboru technika prostředí na komplexní měřicí úlohy. Při experimentech a měřeních na strojích a zařízeních za souběžného měření širokého spektra veličin je osvojována aplikace elektroniky a výpočetní techniky v měřicím procesu.
Osnova cvičení
Aplikace znalostí a dovedností z experimentální techniky a metodiky měření veličin vyskytujících se v oboru technika prostředí na komplexní měřicí úlohy. Při experimentech a měřeních na strojích a zařízeních za souběžného měření širokého spektra veličin je osvojována aplikace elektroniky a výpočetní techniky v měřicím procesu.
Literatura
Matuška, T. Experimentální metody v technice prostředí. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2005. 200 s. ISBN 80-01-03291- 4.
Požadavky
Znalost základních měřicích technik
Klíčová slova
Měření, experimentální technika, technika prostředí, vytápění, větrání, klimatizace, hluk, ochrana ovzduší
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 21.6.2024, 4:31 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)