česky  čs
english  en
Projektování chladicích zařízení (2163002)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:PCHZSchválen:03.02.2023
Platí do: ??Rozsah:1P+1C+0L
Semestr:LKredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Teoretické partie vč. praktických postupů pro návrh chladicích zařízení. Ve cvičení se předpokládá využití teoretických základů pro analytické výpočty.
Vyučující
Ing. Vladimír Šulc Ph.D.
Letní 2023/2024
Osnova
1. Navrhování zkušebních podmínek - Teguchiho metoda
2. Základní teorie měření, nejistota měřeni
3. Vyhodnocování výsledků zkoušek
4. Matematické modely, použití funkcí TREND a LINREGRES v programu Excel pro analýzy chladivových okruhů
5. Charakteristiky hlavních členů chladivového okruhu
6. Charakteristika parního chladivového okruhu s pístovým kompresorem
7. Navrhování tepelných čerpadel
Literatura
• ASHRAE HANDBOOK. Refrigeration. Atlanta: ASHRAE, 2010. ISBN 1-931862-71-0
Klíčová slova
chladicí zařízení, chladivový okruh, tepelné čerpadlo, charakteristika chladivového okruhu, chladivový kompresor, výměník tepla
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)